Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα

Κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται από τα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια σε αρχεία μορφής .xlsx (Microsoft Excel 2007+) και .ods (OpenDocument), ενώ πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε την καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων για το κάθε Π.Μ.Σ.:

 

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Σάββατο
Ιούλιος 2020
04

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους