Υποτροφίες

Υποτροφίες Εσωτερικού (Μαίος 2014 - Αρχείο Excel)

υποτροφιες εσωτερικου-ΜΑΙΟΣ.xlsx


Υποτροφίες Εξωτερικού (Μάιος 2014 - Αρχείο Excel)

υποτροφιες εξωτερικου-ΜΑΙΟΣ.xlsx

 

 

ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών)

http://www.iky.gr/

 

ΙΔΡΥΜΑ Fulbright

http://www.fulbright.gr/

 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ

http://www.ksg.harvard.edu/kokkalis/fellowships.html


ΝΑΤΟ

http://www.nato.int/structur/sponsorships.htm

 

ΙΔΡΥΜΑ Α.Σ.ΩΝΑΣΗΣ

http://www.onassis.gr/

 

EURAXESS

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/general/index


DAAD

http://www.daad.gr

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Σάββατο
Ιούλιος 2020
04

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους