Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Εσωτερικού
Παρουσίαση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΙ Δ.Μ.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)  του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, θα παρουσιάσουν οι Διευθυντές  των αντίστοιχων Προγραμμάτων την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 από τις 6:00-8:00 μμ. στο Κοβεντάρειο

Τα  Π.Μ.Σ. αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, διέπονται από επιστημονική συνοχή, αναφέρονται σε ειδικότητες συγγενείς προς τα επιστημονικά πεδία των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και πληρούν προϋποθέσεις, που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών.

masters copy

 

ΠΜΣ ΤΕΙ 18 19

 
ΠΜΣ "Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)" - ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

http://kastoria.teikoz.gr/mba/

 
ΠΜΣ «Μηχατρονική (Mechatronics)» - ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

πατήστε εδώ

 
ΠΜΣ ”Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με νέες τεχνολογίες” - ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ΚΑΣΤΟΡΙΑ

http://kastoria.teikoz.gr/prmarketingmaster/

 
ΠΜΣ "POLITICS AND ECONOMICS OF CONTEMPORARY EASTERN AND SOUTH EASTERN EUROPE" - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

http://mabsos.uom.gr/

http://mabsos.uom.gr/students-corner

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 1 από 15


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Σάββατο
Ιούλιος 2020
04

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους