Ιστότοποι Εύρεσης Εργασίας (Εξωτερικό)

1. Ευρωπαϊκή πύλη για την Επαγγελματική κοινότητα

http://ec.europa.eu/eures

2. European Personnel Selection office
http://europa.eu/epso/

3. Διεθνές Γραφείο Εργασίας
http:// www.ilo.org

4. Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
http://ec.europa.eu/civil_service/job/trainee/

5. Σταδιοδρομία στην Ευρώπη
http://ec.europa.eu/euraxess/

6. Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας στην Ευρώπη
http://eeas.europa.eu/delegations/jed/

7. Θέσεις Εργασίας στην Ευρώπη
http://www.pbs.gr

8. Υποτροφίες, Θερινά Σχολεία, Εργασία
http://www.eastchance.com

9. http://www.cedefop.europa.eu/en/working-with-us/job-opportunities.aspx

10. http://www.eurescv-search.com

11. Πολυεθνική υπηρεσιών Human Resources
http://www.adecco.gr/el-gr/Default.aspx

12. http://www.edujob.com

13. http://www.eurograduate.com

14. Θέσεις Εργασίας στην Ελβετία
http://www.eth-gethired.ch/

15. Λοιποί σύνδεσμοι

http://www.getthejobdone.gr/jobabroad.html

http://www.europages.com/

http://www.intljobs.org/

http://www.un.org/en/employment/

http://www.anyworkanywhere.com/

http://jobs.goabroad.com/

http://www.monster.com/geo/siteselection

http://www.iagora.com/iwork/jobs/listing/

http://www.4icj.com/

http://www.vriskodouleies.blogspot.com

http://www.grecruitment.com/

http://hireagreek.com/wp-login.php?redirect_to=%2F

http://abroadforwork.blogspot.com/

http://www.optimalba.gr/gr/home

http://www.foris.gr/gr_pages/

http://www.skywalker.gr/

http://www.ergasia-kariera.gr/

http://www.englishlanguagejobs.com

http://www.careerstructure.com/

http://www.careerbuilder.com

http://www.tiptopjobs.com 

http://www.mgirecruitment.com/

http://www.michaelpage.ae/

http://www.workingin-events.com/

http://www.eads.com/eads/int/en/work-for-eads/apply.html

http://www.unsystem.org/jobs/job_opportunities.htm

http://www.jobseurope.net/

http://www.eurojobs.com

http://www.jobsinhubs.com/jobsinhubs/about-us.aspx

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Σάββατο
Ιούλιος 2020
04

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους