Νεανική Επιχειρηματικότητα

Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας

http://www.paratiritirio.gr/


Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας ορίζονται οι δομές που σχεδιάστηκαν για να στηρίξουν τους νέους να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους:

Αρχείο Word, Παρουσίαση PowerPoint, http://www.thirides.gr, Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας.


Κυψέλες Επιχειρηματικότητας

http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=2095&cnode=1&cuser=E4EF5176-7F10-4E70-B495-66BD56A6BCE8


 

Τέλος, υπάρχουν και οι σύνδεσμοι νέων επιχειρηματιών και startup επιχειρήσεων, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει σχετική αναζήτηση στο διαδίκτυο:

http://hellenicstartups.gr  ( Ένωση Νέων Επιχειρηματιών Ελλάδος)

http://www.youngleaders.gr (YoungLeaders)

http://www.esyne.gr (Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων)

http://sev4enterprise.org.gr ( Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας)

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Σάββατο
Ιούλιος 2020
04

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους