Εισαγωγή νέας Θέσης Εργασίας

Μετά την επιτυχή είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα (Κεντρικό Μενού > Είσοδος) επιλέξτε στο μενού «Εργασία», και στην συνέχεια «Νέα». Στον πίνακα που ακολουθεί θα πρέπει να συμπληρωθούν όσα περισσότερα πεδία μπορείτε προκειμένου να διευκρινίσετε τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση εργασίας.

thesis ergasias

Αναλυτικότερα, μπορείτε να δακτυλογραφήσετε ή να περιγράψετε:

          Ειδικότητα

          Ηλικία (διψήφιος αριθμός ή περιθώριο ηλικίας π.χ. 22-35)

          Ημερομηνία έναρξης (πιθανή ή ζητούμενη)

          Τίτλος πτυχίου (Περιγραφή Ιδρύματος ή και Τμήμα)

          Περιοχή (Πόλη ή και Νομός)

          Ξένες Γλώσσες (Πατώντας +Προσθήκη επιλέγεται γλώσσα και επίπεδο)

          Εργασιακή σχέση (Αορίστου Χρόνου, Εποχιακή Απασχόληση, Ιδιωτικού Δίκαιου, Μερική                      Απασχόληση, Μόνιμος, Πλήρης Απασχόληση, Σύμβαση Έργου)

          Τμήμα επιχείρησης

          Δίπλωμα οδήγησης (ΝΑΙ – ΟΧΙ)

          Γνώσεις Η/Υ (ΝΑΙ – ΟΧΙ)

          Ωράριο (από – έως)

          Λοιπές παροχές

          Προϋπηρεσία (ΝΑΙ – ΟΧΙ)

          Προϋπηρεσία συναφή με την ειδικότητα (ΝΑΙ – ΟΧΙ)

          Φύλο (Άνδρας – Γυναίκα)

          Οικογενειακή κατάσταση (Ανύπαντρος - Παντρεμένος)

          Στρατιωτικές Υποχρεώσεις (ΝΑΙ – ΟΧΙ)

          Σχόλια (εδώ μπορείτε να συμπληρώσετε επιπλέον σχόλια ή διευκρινήσεις για την                             συγκεκριμένη θέση)

          Κατάσταση θέσης (ΕΛΕΥΘΕΡΗ – ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ)

Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης πιέστε apothikefsi.

 

Με την επιτυχή εισαγωγή της νέας θέσης εμφανίζεται ο συγκεντρωτικός πίνακας των καταχωρήσεων σας. Επιλέγοντας μία θέση (αριστερό κλικ) και πατώντας epeksergasia θα μπορείτε να επεξεργαστείτε την προσφερόμενη θέση Εργασίας ή επιλέγοντας Διαγραφή να την διαγράψετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ οι διαγραμμένες θέσεις δεν μπορούν να επανέλθουν.


ergasias

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Σάββατο
Ιούλιος 2020
04

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους