Αναζήτηση Θέσεων Πρακτικής Άσκησης

Μετά την επιτυχή είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα (Κεντρικό Μενού > Είσοδος) επιλέξτε στο μενού «Πρακτική Άσκηση», και στην συνέχεια θα εμφανιστούν οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης.

 praktiki 01

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εργοδότη πιέστε στο «Διαβάστε αναλυτικά», όπου ένα νέο pop-upwindow ανοίγει και μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες αυτές.

Μετά την επιλογή της θέσης πρακτικής άσκησης, μπορείτε να εκτυπώσετε την «ΑΙΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ» συμπληρωμένη επιλέγοντας το μπουτόν Αίτηση για Πρακτική Άσκηση.

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Παρασκευή
Ιανουάριος 2019
18

Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2013-ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

images