Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας

Μετά την επιτυχή είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα επιλέξτε στο μενού «Εύρεση Εργασίας», όπου ο πίνακας με τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας θα εμφανιστεί.

ergasias

 

Για περισσότερες σχετικές με την θέση και τον εργοδότη πληροφορίες πιέστε στο «Διαβάστε αναλυτικά». Ένα νέο pop-up windowθα εμφανιστεί όπου στην επάνω αριστερή γωνία υπάρχουν οι τίτλοι :     Στοιχεία φορέα απασχόλησης

 

                   Στοιχεία θέσης εργασίας

 

Πατώντας τα εμφανίζονται και οι αντίστοιχες πληροφορίες.

 

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Παρασκευή
Ιανουάριος 2019
18

Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2013-ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

images