Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας

Μετά την επιτυχή είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα επιλέξτε στο μενού «Εύρεση Εργασίας», όπου ο πίνακας με τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας θα εμφανιστεί.

ergasias

 

Για περισσότερες σχετικές με την θέση και τον εργοδότη πληροφορίες πιέστε στο «Διαβάστε αναλυτικά». Ένα νέο pop-up windowθα εμφανιστεί όπου στην επάνω αριστερή γωνία υπάρχουν οι τίτλοι :     Στοιχεία φορέα απασχόλησης

 

                   Στοιχεία θέσης εργασίας

 

Πατώντας τα εμφανίζονται και οι αντίστοιχες πληροφορίες.

 

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Σάββατο
Ιούλιος 2020
04

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους