Βρείτε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης: Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης (ΔΑΣΤΑ και ΑΤΛΑΣ)

Πρακτικής Άσκησης (ΔΑΣΤΑ και ΑΤΛΑΣ)

Για την εξυπηρέτηση των φοιτητών, που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την Πρακτική Άσκηση (Π.Α.), αλλά και των Επιχειρήσεων/Φορέων που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές και να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά θέσεις Πρακτικής Άσκησης ή Εργασίας έχουν δημιουργηθεί αντίστοιχα δύο Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.), όπου υπάρχουν πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα και θέσεις Π.Α.


ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ "ΕΓΓΡΑΦΗ"/ "ΕΙΣΟΔΟ"

1. Δ.Α.ΣΤΑ. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας - Γραφείο Πρακτικής Άσκησης - https://dasta.teiwm.gr/

2. ΑΤΛΑΣ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής ΑΕΙ - http://atlas.grnet.gr/


Πραγματοποιήστε "ΕΓΓΡΑΦΗ"/"ΕΙΣΟΔΟ" και στα δύο Π.Σ. και

αναζητήστε τον κατάλληλο φορέα απασχόλησης

 

dasta logo similar to atlas

atlas logo

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οι φορείς απασχόλησης (επιχ/σεις/οργανισμοί) μπορούν αντίστοιχα να χρησιμοποιούν τα παραπάνω Πληροφοριακά Συστήματα για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την απασχόληση φοιτητών μας στα πλαίσια της Πρακτικής τους Άσκησης και να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά τις προσφερόμενες θέσεις!

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ)
Τηλ 24610.68064
Fax 24610.28311
 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Κυριακή
Απρίλιος 2018
22

Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2013-ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

images