Πρακτική άσκηση στην εταιρεία solar project (ΣΔΟ: Οικονομικά, Διοίκηση /ΣΤΕΦ: Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι) ιωάννινα

Η εταιρεία SOLAR PROJECT ενδιαφέρεται στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης να απασχολήσει φοιτητές των εξής ειδικοτήτων: Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων


Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο της επιχείρησης.


Διεύθυνση: ΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 173, 45221, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2651021420
Fax: 2651021420
e-mail: info@solarproject.gr
Ιστοσελίδα:http://www.solarproject.gr


Για περισσότερες πληροφορίες/θέσεις Πρακτικής Άσκησης/Εργασίας:

  1. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας https://dasta.teiwm.gr
  2. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" στο ΑΤΛΑΣ: Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ http://atlas.grnet.gr/
  3. δείτε τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης εδώ

Για επιπλέον απορίες/διευκρινίσεις, στείλτε email στο praktiki@teiwm.gr

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Δευτέρα
Νοέμβριος 2017
20

Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2013-ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

images