Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού «Δημιουργία, Προμήθεια και Εγκατάσταση Λογισμικού Εικονικής Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων» στα πλαίσια της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Πρόχειρο διαγωνισμό, για την Δημιουργία, Προμήθεια και Εγκατάσταση Λογισμικού Εικονικής Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων στα πλαίσια της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013» (κωδ. Πράξης 304325)»

 

 

Προκήρυξη

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Παρασκευή
Ιανουάριος 2019
18

Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2013-ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

images