Ετήσιο Σχέδιο Δράσης ΔΑΣΤΑ 2013-14

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

(01/09/2013 - 31/08/2014)Διαβάστε ολόκληρο το Σχέδιο

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Δευτέρα
Νοέμβριος 2017
20

Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2013-ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

images