Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2012

 
Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2012 (Λήψη)


ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(01/09/2011 - 31/08/2012)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΤΕΙ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Καθηγητής Ε. Ταμουτσίδης

 Κοζάνη, Σεπτέμβριος 2012 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Δευτέρα
Νοέμβριος 2017
20

Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2013-ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

images