Προγραμματισμός ακαδ. έτους 2011- 2012

Έκθεση Ετήσιου Προγραμματισμού Δραστηριοτήτων της Πράξης «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Τ.Ε.Ι. Δ. Μακεδονίας» Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012Έκθεση Ετήσιου Προγραμματισμού ΔραστηριοτήτωνΛήψη
 

 

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Σάββατο
Ιούλιος 2020
04

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους