Τι είναι Δ.Α.ΣΤΑ.
H Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας είναι μια νέα συντονιστικής λειτουργίας δομή με βασικό στόχο τη σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία και την συνεχώς εξελισσόμενη αγορά εργασίας.
Υπό το συντονισμό της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας βρίσκονται οι εξής Πράξεις:
Η νέα δομή στοχεύει στη μεγιστοποίηση των συνεργειών και τη βελτιστοποίηση του συντονισμού και της διαχείρισης των δομών και δραστηριοτήτων που βρίσκονται κάτω από την επίβλεψή της, καθώς και τη διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα ιδρύματα, την αγορά εργασίας και τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης.
Οι τελικοί αποδέκτες της ΔΑΣΤΑ είναι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί σπουδαστές, τελειόφοιτοι και απόφοιτοι, δίνοντάς τους, με οργανωμένο τρόπο, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και παράλληλα, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.

 

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Παρασκευή
Ιανουάριος 2019
18

Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2013-ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

images