Οργανα Διοίκησης

 

H ΔΑΣΤΑ διοικείται από τη Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ, στην οποία προεδρεύει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, ο οποίος δύναται να είναι ένας εκ των Αντιπροέδρων ή άλλο θεσμικό πρόσωπο. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται από τους υπευθύνους των τεσσάρων επιμέρους πράξεων (ΔΑΣΤΑ, ΓΔ, ΓΠΑ, ΜΚΕ) και ορίζει τον Προϊστάμενο Υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ. Ο Προϊστάμενος Υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ έχει ως αρμοδιότητα την καθημερινή του λειτουργία και τη λήψη σχετικών λειτουργικής φύσης αποφάσεων. 
Η Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ καταρτίζει το σχέδιο της γενικής στρατηγικής του Ιδρύματος στα σχετικά θέματα, διαμορφώνει το γενικό πλαίσιο των παρεμβάσεων, συνθέτει τις εισηγήσεις των τριών άλλων επιμέρους πράξεων και εισηγείται προς τα αρμόδια Όργανα του Ιδρύματος. Αποφασίζει σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΔΑΣΤΑ, συντονίζει το έργο και τις δραστηριότητες των άλλων τριών επιμέρους πράξεων, μεριμνά για την διαρκή αλληλοενημέρωση, την αποφυγή επικαλύψεων, την επίλυση των πάσης φύσεως προβλημάτων και την υλοποίηση των αποφάσεων.

Στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας η Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ έχει την παρακάτω σύνθεση, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι:

 • Ευστάθιος Ταμουτσίδης, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ, πρόεδρος.
 • Αντώνιος Μπίσμπας, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης, μέλος.
 • Παναγιωτόπουλος Δημόκριτος, Καθηγητής, Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, μέλος.
 • Κωνσταντίνος Βατάλης, Επίκουρος Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, μέλος.
Με στόχο αφενός την πληρέστερη ενσωμάτωση και συντονισμό των δραστηριοτήτων της ΔΑΣΤΑ με την υπόλοιπη λειτουργία του Ιδρύματος και, αφετέρου, τον καλύτερο συντονισμό με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την αμφίδρομη ενημέρωση με τον παραγωγικό ιστό, η Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ δύναται να πλαισιώνεται από επικουρικού χαρακτήρα όργανα που θεσμοθετούνται σε επίπεδο Ιδρύματος, όπως:
 • Ιδρυματική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ, στην οποία προεδρεύει ο Υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ και στην οποία, εκτός από τους υπευθύνους των επιμέρους πράξεων, συμμετέχουν εκπρόσωποι των Τμημάτων ή των Σχολών του Ιδρύματος και οι Υπεύθυνοι του Γραφείου Διαμεσολάβησης και του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας, όπου αυτά λειτουργούν.
 • Συμβουλευτική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ, στην οποία προεδρεύει ο Υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ και στην οποία συμμετέχουν τα μέλη της Ιδρυματικής Επιτροπής και επιλεγμένα στελέχη παραγωγικών φορέων, εκπρόσωποι επιμελητηρίων και εργοδοτικών οργανώσεων, του ΟΑΕΔ, καθώς και τοπικών δομών προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (Τεχνολογικά Πάρκα, Θερμοκοιτίδες, Πόλος Καινοτομίας), εφόσον υπάρχουν.

Στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας η Ιδρυματική Επιτροπή και η Συμβουλευτική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ έχουν αντίστοιχα τις παρακάτω συνθέσεις, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι:

Ιδρυματική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ:

 • Ευστάθιος Ταμουτσίδης, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ, πρόεδρος.
 • Αντώνιος Μπίσμπας, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης, μέλος.
 • Παναγιωτόπουλος Δημόκριτος, Καθηγητής, Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, μέλος.
 • Κωνσταντίνος Βατάλης, Επίκουρος Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, μέλος.
 • Ντομοπούλου Ασημίνα, Επίκουρος Καθηγήτρια, Εκπρόσωπος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, μέλος.
 • Νικόλαος Σαριαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εκπρόσωπος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, μέλος.
 • Ευστράτιος Λοϊζου, Καθηγητής, Εκπρόσωπος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, μέλος.
 • Σινάτκας Ιωάννης, Καθηγητής, Εκπρόσωπος Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Καστοριά), μέλος.
 • Δημήτριος Συνδουκάς, Επίκουρος Καθηγητής , Εκπρόσωπος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Γρεβενά), μέλος.
 • Σαββίδης Σεραφείμ, Καθηγητής, Εκπρόσωπος Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

Συμβουλευτική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ:

 • Ευστάθιος Ταμουτσίδης, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ, πρόεδρος.
 • Αντώνιος Μπίσμπας, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης, μέλος.
 • Παναγιωτόπουλος Δημόκριτος, Καθηγητής, Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, μέλος.
 • Κωνσταντίνος Βατάλης, Επίκουρος Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, μέλος.
 • Ντομοπούλου Ασημίνα, Επίκουρος Καθηγήτρια, Εκπρόσωπος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, μέλος.
 • Νικόλαος Σαριαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εκπρόσωπος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, μέλος.
 • Ευστράτιος Λοϊζου,  Καθηγητής, Εκπρόσωπος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, μέλος.
 • Σινάτκας Ιωάννης, Καθηγητής, Εκπρόσωπος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Καστοριά), μέλος.
 • Δημήτριος Συνδουκάς, Επίκουρος Καθηγητής, Εκπρόσωπος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Γρεβενά), μέλος.
 • Σαββίδης Σεραφείμ, Καθηγητής, Εκπρόσωπος Σχολής Εππαγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
 • Κωνσταντίνος Κικής, Εκπρόσωπος των Επιχειρήσεων, μέλος.
 • Μαρία Ασμανίδου, Εκπρόσωπος Επιμελητηρίων, μέλος.
 • Αλέξανδρος Μουρατίδης, Εκπρόσωπος ΟΑΕΔ, μέλος.
 • Κικής Βασίλειος, Εκπρόσωπος Πόλου Καινοτομίας, μέλος.

 

 

 

 

 

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Σάββατο
Ιούλιος 2020
04

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους