Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και οργανισμούς

Η Δ.Α.ΣΤΑ. σε συνεργασία με τις επιμέρους δομές προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες σε φορείς απασχόλησης:

   
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Πρακτικής Άσκησης)
Καταχώρηση και επεξεργασία θέσεων πρακτικής άσκησης. Διαβάστε Περισσότερα …
Θέσεις Εργασίας (Γραφείο Διασύνδεσης)
Καταχώρηση και επεξεργασία θέσεων εργασίας. Διαβάστε Περισσότερα …
Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας)
Συμμετοχή σε δραστηριότητες με άξονα την επιχειρηματικότητα.

Διαδικασία

Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε καταχώρηση θέσης θα πρέπει να έχετε εγγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα (δείτε τη διαδικασία), ή εάν διαθέτετε ήδη λογαριασμό να εισέλθετε στο σύστημα (είσοδος).


Με την επιτυχή είσοδο στο σύστημα μπορείτε να:

         Καταχωρήστε και Επεξεργαστείτε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

         Καταχωρήστε και Επεξεργαστείτε Θέσεις Εργασίας

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Παρασκευή
Ιανουάριος 2019
18

Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2013-ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

images