Υπηρεσίες προς Φοιτητές και Αποφοίτους

Η Δ.Α.ΣΤΑ. σε συνεργασία με τις επιμέρους δομές προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες σε Φοιτητές και Απόφοιτους:

   
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Πρακτικής Άσκησης)
Αναζήτηση Θέσεων Πρακτικής Άσκησης. Διαβάστε Περισσότερα …
Θέσεις Εργασίας (Γραφείο Διασύνδεσης)
Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας. Διαβάστε Περισσότερα …
Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας)
Συμμετοχή σε δραστηριότητες. 

Διαδικασία

Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αναζήτηση θέσης θα πρέπει να έχετε εγγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα (δείτε τη διαδικασία), ή εάν διαθέτετε ήδη λογαριασμό μπορείτε να εισέλθετε στο σύστημα (είσοδος).


Με την επιτυχή είσοδο στο σύστημα μπορείτε να:

         Αναζητήσετε Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

         Αναζητήσετε Θέσεις Εργασίας

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Παρασκευή
Ιανουάριος 2019
18

Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2013-ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

images