ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2020

ΚΟΖΑΝΗ

Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του

 • Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ
 • Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ
 • Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Μηχανικών Αντιρρύπανσης για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ
 • Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ 
 • Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ
 • Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του
 • Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ
 • Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ
 • Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Διεθνούς Εμπορίου για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ
 
ΓΡΕΒΕΝΑ
Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του
 • Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του

 • Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Μαιευτικής για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ 

ΦΛΩΡΙΝΑ

Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του

 • Προγράμματος Σπουδών ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων για το εαρινό εξάμηνο του 2020, δείτε εδώ 


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Πράξη: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», ΕΣΠΑ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Κοζάνης

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Κοζάνης: Γιαννάκης Κωνσταντίνος | Τηλ: 2461068064 | e-mail: praktiki@teiwm.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φλώρινας

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Στεφανής Φώτιος | Τηλ: 2385045063/ 2385054651 | e-mail: praktiki-florinas@florina.teiwm.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Καστοριάς

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Καστοριάς: Δαρβίδου Κωνσταντία | Τηλ: 2467087181 | e-mail: darvidou@kastoria.teiwm.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Γρεβενών

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Γρεβενών: Τεστέμπαση Σοφία | Τηλ: 2462061616 | e-mail: pgteiwm@gmail.com

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πτολεμαΐδας

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Λαζαρίδου Ερμίνα Τηλ: 2463055303 | e-mail: praktiki-maia@teiwm.gr

 

Social Networking

facebook-icontwitter-icon linkedin skype gm
Περιεχόμενα
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης        
Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Παρασκευή
Νοέμβριος 2020
27

espa new

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους