Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας όπως διαμορφώνεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 2007-2013», δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει κατά κύριο λόγο τις ανάγκες των αποφοίτων- τελειοφοίτων των τμημάτων του Ιδρύματος καθώς και των υπόλοιπων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Είναι ο συνδετικός κρίκος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με την αγορά εργασίας. Κύριος στόχος είναι η προετοιμασία των φοιτητών και η υποστήριξη των αποφοίτων στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας παρέχει πληροφορίες:

  • για διαθέσιμες θέσεις εργασίας:
  • προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού - εξωτερικού, προγράμματα εξειδίκευσης και συνεχούς κατάρτισης, καθώς και για προσφερόμενες υποτροφίες
  • τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων
  • τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, τη διαδικασία της συνέντευξης, κ.λ.π
  • σεμινάρια εξειδίκευσης, συνέδρια, ημερίδες, ημέρες καριέρας
 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Κυριακή
Φεβρουάριος 2020
16

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους