Εύρεση Πρακτικής Ασκησης σε επιχειρήσεις της Ευρώπης

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για εύρεση Πρακτικής Ασκησης σε επιχειρήσεις της Ευρώπης δια μέσου του προγράμματος erasmus plus.

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Δευτέρα
Νοέμβριος 2017
20

Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2013-ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

images