ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ - TEI ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤοΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας προκυρίσσει τριάντα (30) θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδ. Έτος 2015 – 2016 για το ΜΠΣ «Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)» του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Οι ενδιαφερόμενοι. μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΜΠΣ:


Αλεξάτου Χριστίνα

Τηλ. 2610 369107

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Δευτέρα
Νοέμβριος 2017
20

Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2013-ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

images