ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016:

· 75 Θέσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδέςστη Βιώσιμη Ανάπτυξη

για τις κατευθύνσεις:

· Τοπική Ανάπτυξη

· Διαχείριση Περιβάλλοντος

· Αγωγή Καταναλωτή


Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.


Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκεύη 10 Ιουλίου 2015.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα http://www.hua.gr/index.php/el/2010-06-04-08-44-44141 ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλ. 210 – 9549263.

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Δευτέρα
Νοέμβριος 2017
20

Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2013-ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

images