Συμπληρωματική προκήρυξη εισαγωγής στο ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη»

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

 

Συμπληρωματική προκήρυξη εισαγωγής

στο ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη»


Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ανακοινώνει την προκήρυξη για συμπλήρωση του αριθμού εισακτέων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 12 μηνών για πλήρη φοίτηση ή 24 μηνών για μερική φοίτηση.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν επίσης όσοι υπέβαλλαν αίτηση και δεν προσήλθαν στις εξετάσεις του Ιουλίου.


Αιτήσεις υποβάλλονται από 01/09/2015 έως 18/9/2015.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα http://www.hua.gr/index.php/el/2010-06-04-08-44-44142.

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Δευτέρα
Νοέμβριος 2017
20

Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2013-ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

images