Θέση Εργασίας (Μηχαν./Ηλεκτρ.) Θεσ/νικη

Η εταιρεία SOFIDEL ενδιαφέρεται για πρόσληψη Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Στοιχεία επικοινωνίας:

Vassiliki Ziakka
Sofidel Greece S.A. | Account Assistant

Διεύθυνση: 1ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης, Θεσσαλονίκης, Κατερίνη 601 00

E-mail: ziakka.vassiliki@sofidel.com | www.sofidel.com

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Παρασκευή
Ιανουάριος 2019
18

Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2013-ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

images