Θέση Εργασίας σε Τεχνική Εταιρεία (ΒΣ) Θεσ/νικη

Τεχνική εταιρεία με έδρα την Θεσσαλονίκη επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της βιομηχανικό σχεδιαστή. Ο ιδανικός υποψήφιος έχει την ικανότητα να κατανοεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων να εντοπίζει προβλήματα στην ποιότητα των προϊόντων και να προτείνει λύσεις. Ακόμη έχει ευχέρεια στη δημιουργία και κατανόηση βιομηχανικού σχεδίου (σχεδία επίπλων) και εμπλέκετε ενεργά στην κατασκευή και συναρμολόγηση των επίπλων. Επιπλέον επιβλέπει την συσκευασία και αποστολή των τελικών προϊόντων.

Ευθύνες και υποχρεώσεις.

Ο υποψήφιος για την θέση Βιομηχανικού σχεδιαστή/ριας θα πρέπει να μπορεί:

 • πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο της ποιότητας του τελικού προϊόντος
 • οργανώνει και επιβλέπει την παραγωγική διαδικασία και ελέγχει την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • εντοπίζει προβλήματα ποιότητας κατά την διαδικασία παράγωγης και προτείνει λύσεις
 • πραγματοποιεί οπτικό έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων
 • παραλαμβάνει και επιθεωρεί – ελέγχει τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν
 • οργανώνει και επιβλέπει την διαδικασία συσκευασίας και φόρτωσης των προϊόντων
 • έχει την ικανότητα να κατανοεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων όσον αφορά την ποιότητα, αντοχή και το κόστος των υλικών
 • κατανοεί κατασκευαστικό σχέδιο (σχέδιο επίπλων)
 • να έχει την ικανότητα να δημιουργεί και να διορθώνει σχέδια με την βοήθεια υπολογιστή (AutoCad, Solidworks, Topsolid,, Inventor)

Απαραίτητα Προσόντα

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Ευσυνειδησία
 • Αυτονομία ενεργειών
 • Αντοχή σε στρεσογόννες καταστάσεις
 • Υπευθυνότητα – Συνεργατικότητα
 • Παρατηρητικότητα
 • Ευγένεια

Γνώσεις

 • Γνώση μηχανολογικού σχεδίου
 • Γνώσεις κατασκευής, επεξεργασίας και παράγωγης επίπλων
 • Γνώση των φυσικών ιδιοτήτων και δυνατοτήτων των υλικών κατασκευής
 • Γνώση βοηθητικών σχεδιαστικών προγραμμάτων (Ενδεικτικά AutoCad 2D & 3D, Topsolid, Inventor, Photoshop)
 • Επιθυμητή γνώση χειρισμού κατασκευαστικών εργαλείων (CNC)
 • Γνώση της σουίτας γραφείου (Microsoft Office)
 • Ευχέρεια στην χρήση της Αγγλικής γλώσσας (Β2+)

Ικανότητες και δεξιότητες

 • Ικανότητα λύσης προβλημάτων, ανάλυσης προτεραιοτήτων
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα επαγωγικού συλλογισμού
 • Ικανότητα οπτικοποίησης των σχεδίων
 • Ικανότητα συντονισμού ενεργειών

Παροχές

 • Ασφάλεια
 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • Μπόνους επίτευξης
 • Δυνατότητα εξέλιξης

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται εμπιστευτικά και διαγράφονται από την βάση μετά το πέρας τριμήνου.

nikolaosspyridis@yahoo.com

Νικόλαος Σπυρίδης

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Παρασκευή
Ιανουάριος 2019
18

Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2013-ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

images