Θέμα: «Ευρωπαϊκή έρευνα με αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ τα έτη 2012-2013 και 2016-2017»

Αγαπητέ/ή Απόφοιτε/η,

 

Με το παρόν θέλουμε να σε ενημερώσουμε ότι το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών έχει αναλάβει τη διεξαγωγή πιλοτικής έρευνας με αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Η έρευνα αποτελεί τμήμα της πανευρωπαϊκής έρευνας Eurograduate, η οποία θα είναι η πρώτη μελέτη που θα επιτρέπει τη σύγκριση συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης σε έναν μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών χωρών. Περισσότερες πληροφορίες γύρω από την έρευνα, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.eurograduate.eu

Όλες οι απαντήσεις που θα συλλεχθούν στην έρευνα θα αντιμετωπιστούν με ανωνυμία και σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό 45/2001 της ΕΕ, ο οποίος αφορά στην προστασία δεδομένων από τους θεσμούς της ΕΕ, όπως επεξηγούνται στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων: http://www.eurograduate.eu/respondents

Αν επιθυμείς να λάβεις πρόσκληση για συμμετοχή στην έρευνα απαντώντας σε ένα online ερωτηματολόγιο, παρακαλείσαι να δηλώσεις τη διαθεσιμότητά σου μέχρι τις 5/11/2018, προωθώντας το παρόν μήνυμα στη διεύθυνση acharalampi@panteion.gr.

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Παρασκευή
Ιανουάριος 2019
18

Logo ΕΠΕΕΔΒΜ-2013-ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ

images