Θέση Εργασίας για Μηχανολόγο Μηχανικό (Θεσσαλονίκη)

Η εταιρεία P2D Design and Construction αναζητά Μηχανολόγους Μηχανικούς για εργασία

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο dpazis@gmail.com


Dimitris Pazis

P2D Design and Construction

Mechanical Engineer

Thessaloniki Greece

office number: +302310848399
mob. number: +306977549434 

e-mail: dpazis@gmail.com

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Σάββατο
Ιούλιος 2020
04

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους