Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Έτους 2011 PDF Εκτύπωση E-mail
ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(01/01/2011 - 31/12/2011)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 


Επιστημονικός Υπεύθυνος 

Καθηγητής Α. Μπίσμπας

 

Ετήσιο Σχέδιο ΔράσηςΛήψη
 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Σάββατο
Ιούλιος 2020
04

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους