Ετήσιο Σχέδιο Δράσης Έτους 2013


ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 - Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2013)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Αν. Ιδρυματικός Υπεύθυνος
Καθηγητής Δ. Παναγιωτόπουλος
Κοζάνη, Ιούλιος 2013
 
Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2013 Λήψη

 

 

Social Networking

facebook-icontwitter-icon linkedin skype gm
Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Σάββατο
Ιούλιος 2020
04

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους