Συμμετέχοντα Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών

espa

Στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020, συμμετέχουν τα Τμήματα/Προγράμματα Σπουδών:

 

Τμήμα

Επιστημονικός

Υπεύθυνος Τμήματος

Email
Πρόγραμμα Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Κοζάνη) Παρίσης Κων/νος kpar@teiwm.gr

Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) (1η κατεύθυνση: Μηχανολόγων Μηχ/κων και 2η κατεύθυνση: Βιομηχανικού Σχεδιασμού)

Πλιάτσιος Αργύριος

apliatsios@teiwm.gr

Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη)

(1η κατεύθυνση: Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος)

Ασβεστά Αργυρώ asvesta@teiwm.gr

Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη)

(2η κατεύθυνση: Μηχανικών Αντιρρύπανσης)
Τσανακτσίδης Κων/νος tsanaktsidis@teiwm.gr
Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καστοριά) Καλογηράτου Ζαχαρούλα kalogira@kastoria.teiwm.gr
Πρόγραμμα Σπουδών Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ (Κοζάνη) Κλεφτοδήμος Αλέξανδρος kleftodimos@kastoria.teiwm.gr

Πρόγραμαμ Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (Κοζάνη)

Ζησόπουλος Δημήτριος drjim@teiwm.gr

Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (Γρεβενά)

Γουνόπουλος Ηλίας  elgounop@teiwm.gr

Πρόγραμαμ Σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕ (Κοζάνη)

Καταραχιά Ανδρονίκη katarach@teiwm.gr
Π΄ρογραμμα Σπουδών Διεθνούς Εμπορίου ΤΕ (Καστοριά) Μονοβασίλης Θεόδωρος monoba@kastoria.teiwm.gr

Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕ (Φλώρινα)

(Κατευθύνσεις: 1) Φυτικής Παραγωγής, 2) Ζωϊκής Παραγωγής, 3) Αγροτικής Οικονομίας, 4) Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων)

Παπαδόπουλος Ιωάννης ipapadop@florina.teiwm.gr
Πρόγραμμα Σπουδών Μαιευτικής ΤΕ (Πτολεμαϊδα)  Σαββίδης Σεραφείμ ssavvidis@teiwm.gr

Επικαιροποιημένοι πίνακες (2019-2020) Επιστημονικών Υπευθύνων (ΕΥ) των Προγραμμάτων Σπουδών που συμμετέχουν στο έργο

 


Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Σάββατο
Ιούλιος 2020
04

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους