Έντυπα Έναρξης Πρακτικής Άσκησης

Τι πρέπει να κάνω για να ξεκινήσω την Πρακτική μου Άσκηση;

Η διαδικασία έναρξης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ ολοκληρώνεται σε δύο διαδοχικά στάδια:

Στάδιο-1ο: Υποβολή δικαιολογητικών έναρξης - Έλεγχος - Έγκριση

Στάδιο-2ο: α.Υπογραφή Συμβάσεων

       β.Υποβολή Εντύπου Ε3.5 Έναρξης στο σύστημα «Εργάνη» και

       γ.Συμπλήρωση Εντύπου-Ι Πληροφοριακών Στοιχείων Ωφελούμενων

       δ.Διαδικασία καταχώρησης θέσεως πρακτικής άσκησης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ»

espa

Για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:

 

Στάδιο-1ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Π.Α. ΕΣΠΑ

Για την έναρξη Πρακτικής Άσκησης μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:

 1. Έντυπο Ε01: Αίτηση Φοιτητή/ Φοιτήτριας (συμπληρώνεται από τον φοιτητή/την φοιτήτρια)
 2. Έντυπο Ε02: Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Απασχόλησης (συμπληρώνεται από την επιχείρηση) 
 3. Βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) (φωτοαντίγραφο Φ/Α) (Α.Μ.Α. ΙΚΑ - δείτε παρακάτω την επεξήγηση 2)
 4. Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον φοιτητή/την φοιτήτρια (δείτε παρακάτω την επεξήγηση 3)
 5. Οικογενειακό (και ατομικό) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (φωτοαντίγραφο Φ/Α)
 6. (προαιρετικό) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει επιπλέον κοινωνικά κριτήρια ειδικών περιπτώσεων (όπως π.χ. αναπηρία φοιτητή ή ατόμου της οικογένειας, ορφάνια από 1 γονέα ή 2 γονείς, πολύτεκνη οικογένεια)

Κατεβάστε τα χρήσιμα έντυπα παρακάτω

Το Έντυπο Ε01: Αίτηση Π.Α. μπορείτε να το κατεβάσετε παρακάτω επιλέγοντας το Πρόγραμμα Σπουδών σας


Έντυπο Ε01: Αίτηση Π.Α. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Κοζάνη) 

Έντυπο Ε01: Αίτηση Π.Α. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕ (Κοζάνη)

Έντυπο Ε01: Αίτηση Π.Α. Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη)

Έντυπο Ε01: Αίτηση Π.Α. Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Κοζάνη)

Έντυπο Ε01: Αίτηση Π.Α. Μηχανικών Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) 

Έντυπο Ε01: Αίτηση Π.Α. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕ (Κοζάνη) 

Έντυπο Ε01: Αίτηση Π.Α. Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (Κοζάνη) 

Έντυπο Ε01: Αίτηση Π.Α. Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (Καστοριά)

Έντυπο Ε01: Αίτηση Π.Α. Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ (Καστοριά)

Έντυπο Ε01: Αίτηση Π.Α. Διεθνούς Εμπορίου ΤΕ (Καστοριά) 

Έντυπο Ε01: Αίτηση Π.Α. Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕ (Φλώρινα)

Έντυπο Ε01: Αίτηση Π.Α. Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ (Γρεβενά)

Έντυπο Ε01: Αίτηση Π.Α. Μαιευτικής ΤΕ (Πτολεμαΐδα) 

Το Έντυπο Ε02: Βεβαίωση Αποδοχής από το Φορέα Απασχόλησης είναι κοινό για όλα τα Τμήματα και μπορείτε να το κατεβάσετε παρακάτω

 Έντυπο Ε02 Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Απασχόλησης


 

>> ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ / ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 • η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να γίνει εντός των προθεσμιών μέσω courier στις αντίστοιχες διευθύνσεις των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης (δείτε στο τέλος τα στοιχεία επικοινωνίας)ή
 • με αποστολή μέσω email των σκαναρισμένων εγγράφων σε μορφή .pdf (όχι αρχεία εικόνας) 
 • εναλλακτικά το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις κατά τις παραπάνω ημερομηνίες καθημερινά και ώρες 09:00 με 14:00, τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που έχουν ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές! 

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ (διεύθυνση, email, τηλέφωνα)


>> ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς Φορείς Απασχόλησης και θέσεις Π.Α. μέσω:

 • του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και τις αναρτημένες ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα https://dasta.teiwm.gr
 • του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης "ΑΤΛΑΣ" http://atlas.grnet.gr/
 • επίσης, μπορούν κι οι ίδιοι φοιτητές/φοιτήτριες να προτείνουν Φορείς Απασχόλησης, στους οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις (π.χ. συνάφεια αντικειμένου Πρακτικής Άσκησης με το αντικείμενο σπουδών τους και συναφή ειδικότητα (βαθμίδας ΤΕ/ΠΕ) του υπεύθυνου Επόπτη από τον Φορέα Απασχόλησης με την ειδικότητα του φοιτητή/φοιτήτριας).
 • Οι υπεύθυνοι του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεση των φοιτητών/φοιτητριών για συμβουλευτική υποστήριξη τόσο όσον αφορά την αναζήτηση φορέων απασχόλησης όσο και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

>> Σε περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των αιτήσεων σε σχέση με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε η τριμελής επιτροπή που έχει οριστεί ανά Τμήμα/πρόγραμμα σπουδών ΤΕ προχωρά στην αξιολόγηση των αιτήσεων, βάσει των κριτηρίων επιλογής που έχει θεσπίσει το κάθε Τμήμα. Γενικά τα κριτήρια αυτά κατανέμονται στις παρακάτω κατηγορίες:  οικονομικά, ακαδημαϊκά, κοινωνικά κριτήρια και περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο https://dasta.teiwm.gr στο πεδίο “Κριτήρια επιλογής φοιτητών 


Στάδιο-2ο: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΓΑΝΗ - ΕΝΤΥΠΟΥ Ι - ΑΤΛΑΣ

Μόλις ολοκληρωθεί το 1ο Στάδιο και λήξει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (μετά τις 10 κάθε μήνα), το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα σας ενημερώσει για τα παρακάτω: 


1Υπογραφή της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας (τέσσερα (4) αντίτυπα διπλής όψεως)

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για τον Ιδιωτικό Τομέα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το Δημόσιο Τομέα

μην συμπληρώνετε / υπογράφετε το ΔΕΙΓΜΑ της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας (αποτελεί ΔΕΙΓΜΑ και έχει αναρτηθεί για να δείτε τους όρους της σύμβασης). Μόλις ολοκληρωθεί το 1ο Στάδιο και λήξει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα αποστείλει τις τέσσερις (4) συμπληρωμένες και σφραγισμένες συμβάσεις από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προς υπογραφή από τους ασκούμενους φοιτητές και τους φορείς απασχόλησης.

Η παρούσα Ειδική Σύμβαση συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα, ένα για τον φορέα απασχόλησης, ένα για τον/την φοιτητή/φοιτήτρια, ένα για το Τμήμα προέλευσης του/της ασκούμενου/νης κι ένα για το αρχείο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας».


2. Έντυπο-Ι: Πληροφοριακά Στοιχεία Ωφελούμενων Προγράμματος. Μαζί με τις συμβάσεις, ο ασκούμενος φοιτητής/-τρια θα πρέπει να συμπληρώσει και το Έντυπο-Ι Έναρξης Πληροφοριακά Στοιχεία Ωφελούμενου Προγράμματος

 

3.   Έντυπο Ε 3.5 στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 

Ο φορέας απασχόλησης θα πρέπει να υποβάλει στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το Έντυπο-Ε 3.5 για την αναγγελία σύμβασης πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης (υπογεγραμμένο και με σφραγίδα από τον φορέα απασχόλησης), το οποίο κατατίθεται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 40331/Δ1.13521/2019 – ΦΕΚ 3520/Β/19-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού», ο φορέας απασχόλησης που απασχολεί φοιτητές στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης πρέπει να ενημερώνει σχετικά την πλατφόρμα «ΕΡΓΑΝΗ» με την συμπλήρωση του εντύπου Ε3.5 για έναρξη, μεταβολή, λήξη πρακτικής άσκησης. Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 θα πρέπει να είναι συνημμένη η σύμβαση πρακτικής άσκησης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, το φοιτητή και το εκπαιδευτικό ίδρυμαή η εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης.

Τα έντυπα υποβάλλονται το αργότερο πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης στο χώρο εργασίας. Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της πρακτικής άσκησης, τα έντυπα υποβάλλονται το αργότερο σε 4 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία διακοπής ή λήξης. Σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου (οργάνωση χρόνου πρακτικής άσκησης) τα έντυπα υποβάλλονται ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ημέρα της αλλαγής και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τα έντυπα υποβάλλονται χειρόγραφα στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες ΣΕΠΕ / ΟΑΕΔ με τις ανάλογες προβλεπόμενες κυρώσεις.

Υπόχρεοι υποβολής των εντύπων που δεν οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΕΦΚΑ (δεν είχαν απασχολήσει ποτέ πριν προσωπικό, δεν έχουν λάβει ΑΜΕ ΙΚΑ και η σύμβαση πρακτικής άσκησης δεν περιλαμβάνει όρο υποχρέωσης ασφάλισης του σπουδαστή / φοιτητή), μπορούν να χρησιμοποιούν τους κωδικούς taxisnet για τη σύνδεση τους στο ΕΡΓΑΝΗ και για την καταχώρηση του εντύπου Ε3.5

 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΑΤΛΑΣ"

Ο Φορέας Απασχόλησης οφείλει να εγγραφεί και να πιστοποιηθεί στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών «ΑΤΛΑΣ» (http://atlas.grnet.gr/) καθώς και να αναρτήσει – δημοσιεύσει στο εν λόγω Σύστημα τη θέση Πρακτικής Άσκησης του/της ασκούμενου/νης.

Συνοπτικά, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα, ώστε να πραγματοποιηθεί καταχώρηση της Π.Α. στο σύστημα ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/:

  1. "Είσοδος" του/της φοιτητή/-τριας στο σύστημα "ΑΤΛΑΣ" (με τους κωδικούς από τη Σχολή του)
  2. Ενημέρωση του φορέα για την "Εγγραφή" του στο Σύστημα "ΑΤΛΑΣ" και αφού πιστοποιήσει το λογαριασμό του, δημιουργία θέσεως Π.Α. για την ειδικότητα του/της φοιτητή/-τριας και δημοσίευση αυτής.
  3. ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ότι έγιναν οι εγγραφές, ώστε το Γ.Π.Α. να προχωρήσει στη δέσμευση της θέσεως Π.Α. και την αντιστοίχηση της με τον ασκούμενο φοιτητή/-τρια.

Στο τέλος της ολοκλήρωσης του 2ο Σταδίου, τα παρακάτω έγγραφα πρέπει να αποσταλούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:

-          Οι δύο (2) από τις τέσσερις (4) συμβάσεις

-          Το Έντυπο Ε3.5 του Εργάνη

-          Το Έντυπο-Ι Πληροφοριακά Στοιχεία Ωφελούμενου

-          Ο κωδικός της δημοσιευμένης θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ»


ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έναρξης Πρακτικής Άσκησης είναι μέχρι τις 10 κάθε μήνα για έναρξη την 1η του επόμενου μήνα, ανάλογα τη διαθεσιμότητα των θέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, ρωτήστε μας, επικοινωνώντας απευθείας με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για τη διαθεσιμότητα θέσεων Π.Α. (email: praktiki@uowm.gr - Τηλ. 24610-68064) και παρακολουθήστε τις σχετικές ανακοινώσεις 

 


 

contact

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Πράξη: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», ΕΣΠΑ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Κοζάνης:

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Κοζάνης: Γιαννάκης Κωνσταντίνος | Τηλ: 2461068064 | e-mail: praktiki@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Κοίλων Κοζάνης ΤΚ 50150 | Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Καστοριάς:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Καστοριάς: Δαρβίδου Κωνσταντία | Τηλ: 2467087181 | e-mail: praktikikastoria@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Καστοριάς Περιοχή Φούρκα ΤΚ 52100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Φλώρινας:

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Στεφανής Φώτιος | Τηλ: 2385045063 | e-mail: praktikiflorina@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Φλώρινας Τέρμα Κοντοπούλου ΤΚ 53100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Γρεβενών:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Γρεβενών: Τεστέμπαση Σοφία | Τηλ: 2462061616 | e-mail: praktikigrevena@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Γρεβενών 6o χλμ Π.Ε.Ο. Γρεβενών-Κοζάνης ΤΚ 51100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Πτολεμαΐδας:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Λαζαρίδου Ερμίνα Τηλ: 2463055303 | e-mail: praktikiptolemaida@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Πτολεμαΐδας Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ ΤΚ 50200| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Επίσημη σελίδα στο facebook: https://www.facebook.com/praktiki.askisi.teiwm.gr

Για περισσότερες πληροφορίες/θέσεις Πρακτικής Άσκησης:    

 1. πραγματοποιήστε "Εγγραφή/Είσοδο" ΑΤΛΑΣ: Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Φοιτητών ΑΕΙ http://atlas.grnet.gr/
 2. δείτε τις ανακοινώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης εδώ
 

Οδηγίες συμπλήρωσης "ΑΙΤΗΣΗΣ"

 • Επεξήγηση 1: Όλοι οι αριθμοί (δηλ. Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κτλ) πρέπει να είναι προσωπικοί του ιδίου του φοιτητή κι όχι π.χ. του γονέα.
 • Επεξήγηση 2: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΙΚΑ (Α.Μ.Α.): Εάν ένας/μία φοιτητής/φοιτήτρια δεν έχει Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ, θα αφήσει κενό το σχετικό πεδίο στην αίτηση και θα εκδώσει τον Α.Μ.Α. ΙΚΑ στο πλησιέστερο υποκατάστημα ΙΚΑ. Αφού εκδοθεί ο Α.Μ.Α. ΙΚΑ, κοινοποιείται άμεσα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (απαιτείται για τα ένσημα της Πρακτικής του Άσκησης).
 • Επεξήγηση 3: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: Αν κάποιος/α φοιτητής/-τρια δεν έχει ήδη προσωπικό λογαριασμό ή δεν είναι συνδικαιούχος σε κάποιο λογαριασμό οικείου του προσώπου, θα πρέπει να ανοίξει νέο λογαριασμό. Επομένως, αφήνει προσωρινά κενό το σχετικό πεδίο στην αίτηση και μόλις εκδώσει τον αριθμό, τον κοινοποιεί άμεσα εντός 10 ημερών από την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης στο ΓΠΑ. 
 • Επεξήγηση 4: Το πεδίο έγκρισης της αίτησης (γκρι πλαίσιο κάτω δεξιά στο έντυπο της αίτησης) συμπληρώνεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του τμήματος.
 • Επεξήγηση 5: Το πεδίο "Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός" δεν συμπληρώνεται από τον φοιτητή. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός ορίζεται από το τμήμα προέλευσης του/της φοιτητή/-τριας.
 

Social Networking

facebook-icontwitter-icon linkedin skype gm
Περιεχόμενα
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης        
Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Σάββατο
Ιανουάριος 2021
23

espa new

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους