Συχνές Ερωτήσεις
Συχνές Ερωτήσεις Φοιτητών

Στη ενότητα αυτή, θα βρείτε απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα που μας θέτουν φοιτητές.

Όσοι έχετε κάποιο ερώτημα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας το θέσετε. Εμείς θα σας απαντήσουμε και θα αναρτήσουμε το ερώτημα και την απάντηση εδώ, για να μπορούν να τα βρίσκουν κι άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Ερωτήσεις Φοιτητών

Ο φοιτητής θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το τμήμα του για την εκπόνηση της Πρακτικής του Άσκησης. Δηλαδή, να έχει περάσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων (διαφοροποιείται ανάλογα το τμήμα) και να βρίσκεται στο εξάμηνο σπουδών που ορίζει η σχολή του (π.χ. 8ο εξάμηνο). Αφού ισχύουν τα παραπάνω, ο φοιτητής μπορεί να αιτηθεί την έναρξη της ΠΑ και να του χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση από το τμήμα του, ότι δηλαδή δικαιούται να κάνει ΠΑ.
Εφόσον υπάρχει διαθέσιμος αριθμός θέσεων πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ, η ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης μέσω του ΕΣΠΑ πραγματοποιείται την 1η κάθε μήνα. Ο φοιτητής μπορεί να υποβάλλει την σχετική αίτηση και τα συνοδευτικά δικαολογητικά κάποιες μέρες πριν την έναρξη της ΠΑ, για παράδειγμα μέχρι τις 10 του προηγούμενου μήνα. Για περισσότερες διευκρινίσεις και τυχόν αλλαγές, επικοινωνήστε άμεσα με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της ΔΑΣΤΑ
Για την εξυπηρέτηση των φοιτητών, που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ), έχουν δημιουργηθεί αντίστοιχα δύο Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ), όπου υπάρχουν πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα και θέσεις Πρακτικής Άσκησης:
- Πραγματοποιήστε "Εγγραφή" και στα δύο ΠΣ και αναζητήστε τον κατάλληλο φορέα απασχόλησης.
1) Δ.Α.ΣΤΑ. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ) ΤΕΙ ΔΜ) https://dasta.teikoz.gr/
2) ΑΤΛΑΣ Κεντρική Υποστήριξη Πρακτικής ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) http://atlas.grnet.gr/. Επίσης, οι φοιτητές μπορούν και με δική τους πρωτοβουλία να έρθουν σε επαφή με φορείς απασχόλησης και να τους προτείνουν να πραγματοποιήσουν εκεί την εξάμηνη Πρακτική τους Άσκηση. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ζητήσετε από το φορεά απασχόλησης να δημιουργήσει λογαριασμό στα Πληροφοριακά Συστήματα και να εισάγει μετά τη διαθέσιμη θέση Πρακτικής Άσκησης. Πρέπει μετά ο ίδιος ο φοιτητής να δηλώσει ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη θέση και να ενημερώσει το ΓΠΑ για την ειδική συμφωνία που έχει με το φορέα απασχόλησης.
Δείτε την ενότητα “Διαδικασίες Πρακτικής Άσκησης” στο μενού “Φοιτητές”.
Το πρόγραμμα επιδοτεί κυρίως την Πρακτική Άσκηση που γίνεται σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα και φορείς που είναι Ν.Π.Ι.Δ. και δευτερευόντως την ΠΑ που γίνεται στο δημόσιο τομέα και φορείς που είναι Ν.Π.Δ.Δ. Επίσης, το πρόγραμμα επιδοτεί την ΠΑ και σε φορείς του εξωτερικού.
Η επιδότηση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΣΠΑ 2014-2020) ανέρχεται ανά εξάμηνο στο ποσό των 1.680 € (για τον ιδιωτικό τομέα). Το ποσό αμοιβής για Πρακτική Άσκηση στο δημόσιο τομέα και στο εξωτερικό προσαυξάνεται σύμφωνα με τη χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του ασκούμενου φοιτητή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (praktiki@teiwm.gr), καθώς τα ποσά μπορεί να μεταβάλλονται ανάλογα την προγραμματική περίοδο  
Η ασφάλιση των φοιτητών κατά τη διάρκεια της ΠΑ είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Ε5/1303/3-86. Τα ένσημα της ΠΑ είναι μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου υπέρ του ΙΚΑ κι όχι ασθενείας. Για την ΠΑ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές (ένσημα) καταβάλλονται από το ΤΕΙ ΔΜ στο ΙΚΑ κι όχι από τον εκάστοτε φορέα απασχόλησης. Ο φορέας απασχόλησης απαλάσσεται από γραφειοκρατικές διαδικασίες και δεν χρειάζεται να απευθυνθεί στο ΙΚΑ. Ο φοιτητής, λοιπόν, θα πρέπει (αν δεν έχει ήδη) να εκδόσει Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (Α.Μ.Α.) και να τον γνωστοποιήσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, το αργότερο εντός του πρώτου δεκαημέρου από την έναρξη της ΠΑ. Οι φοιτητές ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της ΠΑ, εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης και της ασφάλισης τους έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.
Εργοδότης σας είναι το ΤΕΙ ΔΜ κι όχι ο φορέας, στον οποίο πραγματοποιείτε την Πρακτική σας Άσκηση. Ο φορέας απασχόλησης αναλαμβάνει κυρίως τη συνέχιση της εκπαίδευσής σας. Αμείβεστε και ασφαλίζεστε, κατά κινδύνου ατυχήματος, από το ΤΕΙ ΔΜ. Όταν επισκεφθείτε το ΙΚΑ για να εκδώσετε τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ, θα σας δοθεί μία φόρμα, στην οποία θα σας ζητηθεί να αναγράψετε τα στοιχεία του εργοδότη, εκεί λοιπόν θα συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία του ΤΕΙ ΔΜ: Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.): 9201873570, Επωνυμία Εργοδότη: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας & Εκπαίδευσης ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση: Κοίλα Κοζάνη, Τηλέφωνο: 24610 68282. Μόλις εκδοθεί ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) στο ΙΚΑ, οι φοιτητές πρέπει να τον γνωστοποιήσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
Ο φοιτητής μπορεί να κάνει την ΠΑ σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιδοτηθεί μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Η επιδότηση για ΠΑ στο εξωτερικό ανέρχεται στα 600 € ανά μήνα, καλύπτονται οι ασφαλιστικές εισφορές και δύο (2) αεροπορικά εισιτήρια.
Η επιδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, θα κατατίθεται από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του ασκούμενου φοιτητή, εντός του επόμενου μήνα για τον προηγούμενο μήνα. Ο φοιτητής, λοιπόν, θα πρέπει να έχει λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα που να είναι στο όνομα του ή να είναι συνδικαιούχος. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να ανοίξει ένα λογαριασμό και να τον γνωστοποιήσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
Η επιλογή των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν την ΠΑ μέσω του ΕΣΠΑ είναι ευθύνη της τριμελής επιτροπής του τμήματος που έχει οριστεί. Τα κριτήρια επιλογής, όπως έχουν ανακοινωθεί από τα τμήματα είναι: α) συνάφεια του αντικειμένου του φορέα με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή, β) ακαδημαϊκά κριτήρια (π.χ. η επίδοση στα μαθήματα), γ) οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
Όλοι οι φοιτητές που σπουδάζουν στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, έχουν δικαίωμα Πρακτικής Άσκησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Για τις σχετικές διαδικασίες μπορείτε να ενημερωθείτε σε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και σε μία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).
Τα ένσημα της ΠΑ καλύπτουν μόνο τον κίνδυνο ατυχήματος και υπολογίζονται ποσοστιαία 1% στην 12η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ. Επομένως, δεν δικαιούνται με αυτά οι ασκούμενοι να βγάλουν βιβλιάριο ασθενείας, ή να επιδοτηθούν με επίδομα ανεργίας. Χρησιμεύουν απλά για απόδειξη προϋπηρεσίας.
Για κάθε φοιτητή ορίζεται από το τμήμα του (με σύνταξη πρακτικού) ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του επιβλέποντα κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. Ο φοιτητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον επόπτη εκπαιδευτικό και να τον ενημερώσει σχετικά με την Πρακτική του Άσκηση (το αντικείμενο απασχόλησης, τα στοιχεία επικοινωνίας του επόπτη φορέα απασχόλησης και του ιδίου φοιτητή). Ο φοιτητής μπορεί να απευθύνεται στον επόπτη εκπαιδευτικό για οποιαδήποτε απορίες έχει σχετικά με το αντικείμενο της Πρακτικής του Άσκησης και να ζητάει τη βοήθεια του για τυχόν προβλήματα στην εργασία του. Ακόμη μπορεί να ζητήσει κατευθυντήριες οδηγίες για τη συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης ή της Τεχνικής Έκθεσης ΠΑ, τα οποία θα ελεγχθούν και θα αξιολογηθούν στο τέλος της ΠΑ.
Οι ασκούμενοι απασχολούνται καθημερινά οκτώ ώρες (πενθήμερο). Οι ασκούμενοι δικαιούνται μόνον εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του φορέα να κάνουν χρήση αδείας για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά είτε για λόγους ασθενείας είτε για εκπλήρωση των φοιτητικών τους υποχρεώσεων είτε για οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς λόγους. Εάν χρειαστεί να απουσιάσουν κάποιες ημέρες επί πλέον εναπόκειται στον φορέα να αποφασίσει, αν θα τους επιτρέψει να απουσιάσουν και να αναπληρώσουν τις ημέρες αυτές στο τέλος της ΠΑ, χωρίς να μεταβληθεί το ποσό της πληρωμής τους.
Κάθε φοιτητής δικαιούται να απασχοληθεί σε θέση Πρακτικής Άσκησης μόνο μια φορά.
Πρέπει να ενημερώνεται το ΓΠΑ και ο επόπτης εκπαιδευτικός που επιβλέπει τον ασκούμενο, για να γνωρίζουν σε ποιόν να απευθύνονται για ενημέρωση σχετικά με την πορεία της ΠΑ και για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει.

 

 

Social Networking

facebook-icontwitter-icon linkedin skype gm

Γραφείο Πρακτικής
Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Σάββατο
Ιούλιος 2020
04

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους