Συχνές Ερωτήσεις
Συχνές Ερωτήσεις Φορέων Απασχόλησης

Στην ενότητα αυτή, θα βρείτε απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα που μας θέτουν επιχειρήσεις και φορείς.

Αν έχετε κάποιο ερώτημα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας το θέσετε. Εμείς θα σας απαντήσουμε και θα αναρτήσουμε το ερώτημα και την απάντηση εδώ, για να μπορούν να τα βρίσκουν κι άλλοι ενδιαφερόμενοι.


Ερωτήσεις Επιχειρήσεων

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης η ασφάλιση των σπουδαστών είναι κατά του κινδύνου ατυχήματος έναντι του ΙΚΑ, ύψους 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης. Οι παραπάνω ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας μέσω του προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕκΔιΒιΜ, ΕΣΠΑ 2007-2013”. Επομένως, όλη η διαδικασία δήλωσης και ασφάλισης στο ΙΚΑ θα πραγματοποιούνται από το ΤΕΙ ΔΜ.

Η Ειδική Σύμβαση Εργασίας συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα, ένα εκ των οποίων δίνεται στον φορέα απασχόλησης. Σε περίπτωση επιθεώρηση εργασίας, ο φορέας απασχόλησης καλύπτεται, παρουσιάζοντας την εν λόγω σύμβαση.

Το ποσό των 1.680 ευρώ το εξάμηνο (για ιδιωτικό τομέα) είναι η επιδότηση του ασκούμενου φοιτητή από το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε τραπεζικό λογαριασμό του φοιτητή. Επιπρόσθετη αμοιβή είναι αποκλειστικά υπόθεση του φορέα απασχόλησης, ώστε να συμπληρωθεί το 80% του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, σύμφωνα με την τρέχουσα ισχύουσα νομοθεσία.

Όχι, δεν χρειάζεται να προβείται σε αυτή την ενέργεια, διότι οι ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ θα καταβάλλονται από το ΤΕΙ ΔΜ. 

 

 

Social Networking

facebook-icontwitter-icon linkedin skype gm

Γραφείο Πρακτικής
Περιεχόμενα
Δ.Α.ΣΤΑ.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Διασύνδεσης
Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ
Σάββατο
Ιούλιος 2020
04

espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους